Salam sejahtera & selamat datang ke blog Panduan & Tips Ubahsuai Rumah! Blog ini adalah sebagai panduan & tips ringkas undang-undang ubahsuai rumah khusus kepada anda yang ingin mengubahsuai rumah di Shah Alam. Blog ini juga boleh dijadikan maklumat umum garispanduan ubahsuai rumah untuk semua pemilik rumah di Malaysia. Blog ini akan sentiasa dikemaskini dengan tips terbaru untuk manfaat anda. Diharap blog kecil ini dapat memberi manfaat kepada semua pemilik rumah sebelum dan selepas mengubahsuai kediaman anda. Selamat mengubahsuai rumah anda!
create your own banner at mybannermaker.com!

HAD UBAHSUAI RUMAH DI SHAH ALAM

HASIL KERJA IMOS

Friday, December 19, 2008

Pinjaman Untuk Pembiayaan Ubahsuai Rumah

Saya nak buat loan ubahsuai rumah, apa yang perlu saya buat? 
Sesetengah pemilik rumah memilih untuk membuat pinjaman bank/swasta/kerajaan untuk pembiayaan ubahsuai rumah mereka. Di bawah ini dijelaskan secara ringkas prosedur tersebut.

a. Anda melantik akitek/perunding untuk menguruskan rekabentuk & mengemukakan pelan ke pihak majlis sehingga mendapat kelulusan.
b. Anda juga melantik kontraktor binaan untuk kerja-kerja ubahsuai rumah anda. Kontraktor akan menyediakan dokumen sebutharga ubahsuai yang terperinci.
c. Salinan pelan lulus dan sebutharga ubahsuai rumah dikemukakan oleh anda ke pihak bank/swasta/kerajaan yang akan membiayai pinjaman ubahsuai rumah anda.
d. Pihak yang berkenaan akan membuat kiraan jumlah pinjaman berdasarkan keluasan tambahan rumah dalam pelan lulus dan sebutharga yang disediakan oleh kontraktor anda.
e. Pihak pembiaya pinjaman ubahsuai rumah anda meluluskan pinjaman dengan syarat bayaran dibuat mengikut 'progress payment' ubahsuai rumah anda. 

Setelah pinjaman diluluskan dan segala dokumen telah anda terima dari pihak pembiaya iaitu bank/swasta/kerajaan, anda bolehlah memulakan kerja-kerja ubahsuai rumah anda.

Nota penting!
Kontraktor akan membuat tuntutan bayaran mengikut perjanjian 'progress payment'. Sebagai contoh, kerja-kerja ubahsuai telah siap sebanyak 30%, maka kontraktor membuat tuntutan bayaran kepada anda dan pihak pembiaya ubahsuai rumah. Dalam hal ini, anda perlu melantik akitek/perunding untuk memantau kerja-kerja pembinaan dan menyediakan laporan pengesahan siap kerja pembinaan 30%. Laporan ini adalah sebagai dokumen sokongan untuk membolehkan kontraktor membuat tuntutan 'progress payment' kepada pihak bank/swasta/kerajaan. 

Dalam 'post' akan datang, saya akan huraikan tentang jumlah & jenis bayaran serta deposit yang perlu dibayar ke pihak majlis untuk proses mendapatkan kelulusan pelan.

Mutiara Pengubat Jiwa