Salam sejahtera & selamat datang ke blog Panduan & Tips Ubahsuai Rumah! Blog ini adalah sebagai panduan & tips ringkas undang-undang ubahsuai rumah khusus kepada anda yang ingin mengubahsuai rumah di Shah Alam. Blog ini juga boleh dijadikan maklumat umum garispanduan ubahsuai rumah untuk semua pemilik rumah di Malaysia. Blog ini akan sentiasa dikemaskini dengan tips terbaru untuk manfaat anda. Diharap blog kecil ini dapat memberi manfaat kepada semua pemilik rumah sebelum dan selepas mengubahsuai kediaman anda. Selamat mengubahsuai rumah anda!
create your own banner at mybannermaker.com!

HAD UBAHSUAI RUMAH DI SHAH ALAM

HASIL KERJA IMOS

Saturday, June 11, 2022

Kebenaran Tambahan Ubahsuai Rumah Melebihi Had Anjakan Bangunan di Shah Alam - Syarat & Denda Yang Dikenakan MBSA


Contoh visual 3d rekabentuk tambahan rumah corner lot yang sedang saya siapkan

Assalamualaikum & salam sejahtera. Saya doakan agar semua pengunjung & pembaca blog ini berada dalam keadaan sihat sejahtera walaupun kita dah masuk musim endemik & boleh beraktiviti bebas macam biasa, Alhamdulillah!

Kali ini ada berita baik kepada pemilik rumah yang ingin ubahsuai rumah di Shah Alam.

Pada Julai 2021, MBSA telah mengeluarkan garis panduan kebenaran tambahan & pindaan rumah melebihi had anjakan yang dibenarkan. 

Dalam panduan ini MBSA telah membenarkan tambahan ubahsuai melebihi anjakan dengan syarat-syarat serta had yang perlu dipatuhi oleh pemilik rumah. Ada beberapa jenis rumah yang dibenarkan membuat tambahan melebihi had anjakan depan, tepi dan belakang rumah. Tapi tambahan yang melebihi had anjakan ini masih tertakluk kepada had tertentu dan akan dikenakan denda oleh MBSA. 


KADAR DENDA UBAHSUAI RUMAH MELEBIHI HAD ANJAKAN MBSA

Secara ringkas, denda ubahsuai melebihi anjakan yang dikenakan ialah seperti berikut ;

1. Denda tambahan rumah melebihi had anjakan tingkat bawah = RM1400

2. Denda tambahan rumah melebihi had anjakan tingkat atas = RM1200

Kadar denda no.1 & no.2 boleh bertambah bergantung kepada keluasan tambahan rumah & biasanya kiraan denda & bil proses pelan akan dihitung oleh perunding yang anda lantik.


JENIS RUMAH YANG DIBENARKAN TAMBAHAN MELEBIHI HAD ANJAKAN MBSA 

1. Rumah teres lot tepi (cornerlot)

2. Rumah teres lot hujung (endlot)

3. Rumah berkembar lot tengah, tepi & hujung

4. Rumah semidi kluster lot tengah, tepi & hujung

5. Rumah banglo lot tengah, tepi & hujung

Dibawah adalah gambarajah yang disediakan oleh MBSA sebagai rujukan bagi tambahan melebihi had anjakan yang dibenarkan serta syarat yang berkaitan.
SYARAT-SYARAT UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN


1) LANTIK PERUNDING

Pemilik dikehendaki melantik Arkitek Profesional atau Pelukis Pelan yang berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) bagi mengemukakan pelan tambahan/pindaan tersebut untuk pertimbangan dan seterusnya kelulusan Majlis. Bagi tambahan yang melebihi 300m² permohonan hanya boleh dikemukakan oleh Arkitek Profesional.


2) BAYARAN FI

Bagi tambahan / pindaan yang melebihi 50% daripada keluasan asal bangunan sedia ada fi bagi cadangan baru akan dikenakan.


3) PERSETUJUAN JIRAN

Pemilik perlu mendapatkan persetujuan daripada jiran yang tinggal bersebelahan :-

i) bagi pembinaan dinding pemisah (party wall). Dinding pemisah ‘party wall’ ini hendaklah ditinggikan sehingga 230mm dari paras bumbung serta dilepa di kedua - dua belah dan dikemaskan dengan skema cat warna asal bangunan,

ii) bagi pembinaan pagar baru / dinding baru / bumbung teres terbuka / balkoni,

iii) bagi tambahan balkoni di tingkat atas (bagi mengantikan bumbung 'porch'). Ketinggian maksima jeriji ‘railing’ atau dinding separa tinggi (half wall) pada ruang tambahan balkoni adalah 900mm – 1000mm.

iv) bagi tambahan sebuah kolam renang di bahagian kiri / kanan bangunan

v) bagi ubahsuai bumbung ‘porch’. 

(Catitan - Persetujuan ini hanya melibatkan ubahsuai kepada jenis bumbung ‘porch’ yang bercantum dengan bumbung ‘porch’ jiran sahaja).

Persetujuan ini diperlukan bagi memelihara keharmonian, menjaga privasi sesama jiran, menghormati hak jiran (jika harta milik bersama) dan mengelakkan aduan semasa kerja-kerja dijalankan serta pemakluman bahawa anda adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk membaiki sebarang kerosakan kepada struktur yang bersempadanan dengan rumah jiran jika kerosakan tersebut terbukti berpunca dari kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan.

Kebenaran untuk memasuki kawasan rumah jiran diperlukan sekiranya memerlukan kerja-kerja melepa dan mengecat permukaan jeriji ‘railing’ atau dinding separa tinggi (half wall) / dinding baru / pagar baru yang berada di dalam kawasan rumah jiran.

Surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh jiran – jiran tersebut hendaklah dikemukakan bersama semasa permohonan pelan dikemukakan untuk kelulusan di kaunter. Tanpa surat persetujuan jiran-jiran, pemilik tidak dibenarkan untuk membina tambahan seperti yang dicadangkan.


4) KOLAM RENANG

Meninggalkan anjakan minimum sebanyak 2100mm ( 7’0’’ kaki ) dari hujung kolam renang tersebut ke sempadan lot (pagar) bagi mengelakkan sebarang aduan dari jiran bersebelahan.

Adalah diingatkan bahawa pemilik rumah akan dikenakan denda sebanyak dua puluh (20) kali ganda dari yuran proses untuk tambahan yang memasuki kawasan anjakan bangunan.


5) KOLAM PANCURAN / KOLAM IKAN

Meninggalkan anjakan minimum sebanyak 900mm ( 3’0’’ kaki ) dari hujung kolam pancuran air / kolam ikan tersebut ke sempadan lot (pagar) bagi mengelakkan sebarang aduan dari jiran bersebelahan.

Adalah diingatkan bahawa pemilik rumah akan dikenakan denda sebanyak dua puluh (20) kali ganda dari yuran proses untuk tambahan yang memasuki kawasan anjakan bangunan.


6) PONDOK PENGAWAL / GAZEBO / WAKAF / TEMPAT LETAK KERETA BERBUMBUNG

Meninggalkan anjakan minimum bagi unjuran bumbung (roof eaves) binaan pondok pengawal / gazebo / wakaf / tempat letak kereta berbumbung sebanyak 900mm (3’0’’kaki) ke sempadan lot (pagar). Menyediakan tandas pada pondok pengawal kecuali mempunyai akses untuk menggunakan tandas sedia ada yang berdekatan.

Adalah diingatkan bahawa pemilik rumah akan dikenakan bayaran tambahan (denda) sebanyak dua puluh (20) kali ganda dari yuran proses untuk tambahan yang memasuki kawasan anjakan bangunan (kecuali bagi binaan pondok pengawal).


7) BUKAAN PADA DINDING TAMBAHAN BARU ( Bagi Unit Hujung ‘end lot’ )

Tidak dibenarkan membuat sebarang bukaan pada dinding tambahan baru (tingkat bawah sahaja) yang dibina pada garisan sempadan yang bersebelahan lorong tepi dengan kelebaran kurang dari 20.0’.


8) PINTU PAGAR KEDUA

Mengemukakan permohonan ke Jabatan Perancangan, MBSA untuk mendapatkan kebenaran pintu pagar kedua ’new entrance’ yang dibuat tidak mengikut nama jalan pada alamat lokasi.

Mendapatkan ulasan dari Jabatan Landskap, MBSA sekiranya perlu menebang atau mengalihkan pokok pada cadangan bukaan pintu pagar kedua. Mendapatkan ulasan dari Jabatan Kejuruteraan, MBSA sekiranya perlu memecahkan laluan pejalan kaki sedia ada.


9) KERJA-KERJA PEROBOHAN – ‘METHOD STATEMENT’

Perunding yang dilantik dikehendaki melampirkan ‘Method Of Statement’ daripada Jurutera Bertauliah untuk kerja-kerja perobohan rumah asal dengan menyatakan kajian terperinci mengenai kaedah perobohan dan langkah-langkah keselamatan yang diambil semasa kerjakerja perobohan dilaksanakan. Jurutera berkenaan juga dikehendaki menyertakan surat pengesahan kekukuhan struktur dan pelan – pelan struktur yang telah disahkan.


10) KERJA TANAH (CUT & FILL), BASEMENT DAN RETAINING WALL

Sekiranya pembinaan melibatkan kerja tanah (cut & fill) Jurutera Perunding perlu mengemukakan permohonan Permit Mengeluarkan Tanah dan Batuan dari Pejabat Tanah dan Galian (PTG) terlebih dahulu sebelum Pelan Bangunan dikemukakan ke Jabatan Bangunan.

Selain itu, Jurutera Perunding juga dikehendaki mendapatkan kelulusan Pelan Kerja Tanah daripada Jabatan Kejuruteraan, MBSA yang menyatakan kaedah pengorekan serta langkah-langkah keselamatan semasa kerja-kerja tanah dijalankan.

Mengemukakan surat dan perkiraan kekukuhan struktur beserta pelan struktur untuk binaan `BASEMENT` DAN `RETAINING WALL’ daripada Jurutera bertauliah dan berdaftar dan perlu mengemukakan ke Jabatan Kejuruteraan, MBSA untuk ulasan dan kelulusan terlebih dahulu bagi reka bentuk, bahan dan kekukuhan struktur sebelum Pelan Bangunan dikemukakan ke Jabatan Bangunan.


11) BUMBUNG RATA

Mengemukakan Surat Akujanji untuk menyelenggara bumbung rata ‘Flat Roof’( jika ada) yang akan dibina serta surat kekukuhan struktur bumbung daripada Jurutera Berdaftar dan seterusnya memastikan bumbung rata sentiasa diselenggara dalam keadaan baik dan tiada air hujan yang bertakung. Kecerunan minima bagi bumbung rata adalah 4.


12) TALANG AIR (BUMBUNG CURAM)

Jika menggunakan bubung curam, sila pastikan talang air hujan (gutter) di bumbung tambahan baru disediakan.


13) KEKUKUHAN STRUKTUR

Perunding yang dilantik dikehendaki melampirkan surat pengesahan kekukuhan struktur dan pelan – pelan struktur yang telah disahkan oleh Jurutera Bertauliah.


14) KEKAL REKABENTUK ASAL

Rekabentuk yang dicadangkan hendaklah mengekalkan ciri – ciri senibina rekabentuk dan keseragaman fasad, bumbung serta skema warna pembangunan asal.


15) PERUMAHAN BERSTRATA ATAU KOMUNITI BERPAGAR & BERPENGAWAL (GATED & GUARDED COMMUNITY)

Pemilik rumah yang tinggal di dalam kawasan komuniti berpagar dan berpengawal (Gated and Guarded Community) dikehendaki mendapatkan surat tiada halangan atau persetujuan daripada Pemaju / (Managing Corporation) / JMB bagi tambahan/pindaan yang dicadangkan terlebih dahulu. Persetujuan ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya percanggahan / perlanggaran pada syarat-syarat perjanjian yang terkandung di dalam ‘Deed of Mutual Covenant’ (DMC) yang telah dipersetujui dan ditanda tangani oleh pemilik dan pemaju.

Adalah diingatkan bahawa tanpa surat persetujuan Pemaju / (Managing Corporation) / JMB tersebut pemilik tidak dibenarkan membina tambahan seperti yang dikehendaki.


16) PAGAR KESELAMATAN DAN PAPAN TANDA

Bagi tambahan / pindaan yang melebihi 50% daripada keluasan asal bangunan sedia ada pihak Perunding yang dilantik dikehendaki mengemukakan pelan bagi pagar keselamatan dan papan tanda binaan.


PERINGATAN

1. FI TAMBAHAN (DENDA)

Pemilik akan dikenakan fi tambahan (denda) sebanyak dua puluh (20) kali ganda dari yuran proses pelan untuk tambahan yang melebihi anjakan bangunan dan bayaran tambahan sebanyak lima (5) kali ganda fi proses bagi binaan yang telah dibina di tapak tanpa kelulusan Majlis merujuk Seksyen 70(1), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) iaitu :

“Tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa Tempatan.”

Pemilik adalah diingatkan bahawa fi tambahan yang dikenakan ini tidak mengecualikan seseorang daripada didakwa oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Pihak Majlis juga berhak merobohkan tambahan bangunan sekiranya terdapat mana – mana individu atau pihak yang tidak berpuas hati terhadap binaan yang didirikan di dalam kawasan tersebut.


2. SURAT AKUJANJI

Pemilik perlu mengemukakan Surat Akujanji untuk membaiki sebarang kerosakan yang berlaku kepada rumah jiran bersebelahan yang berpunca dari kerja-kerja pembinaan yang dilakukan di tapak (jika melibatkan struktur yang dikongsi bersama).

Pemilik juga dikehendaki mengemukakan akujanji untuk tidak membina selain dari yang dimohon dan diluluskan oleh Majlis. Adalah diingatkan bahawa kesalahan membina melencong daripada pelan lulus membolehkan pihak Majlis mengenakan tindakan Undang-Undang terhadap pemilik mengikut peruntukan di bawah Seksyen 70(13)(b), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) iaitu,

”Seseorang yang melencong daripada mana-mana pelan atau penentuan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan boleh apabila disabitkan dikenakan denda tidak lebih daripada lima puluh ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan juga boleh dikenakan denda tambahan sebanyak satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan.”


3. SAMAN & DENDA MBSA

Perunding diingatkan adalah menjadi satu kesalahan di bawah peruntukan Seksyen 70(13)(b) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) iaitu mana-mana orang yang MELENCONG daripada mana-mana pelan atau penentuan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi LIMA PULUH RIBU RINGGIT (RM50,000.00) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan juga boleh didenda tambahan sebanyak SATU RIBU RINGGIT (RM1,000.00) bagi tiap-tiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan.


NOTA PENTING & PENAFIAN ;

1. Semua maklumat di atas saya ambil dari pdf yang diberikan oleh MBSA di lamanweb mereka.

2. Saya adalah perunding swasta dan bukan pekerja/staf MBSA & tidak pernah bekerja di MBSA atau mana2 jabatan kerajaan.

3. Maklumat yang saya kongsi disini adalah infomasi umum sahaja, untuk info lanjut yang lebih terperinci, anda perlu bertanya dengan staf MBSA melalui emel@telefon atau di kaunter MBSA.

Diharap maklumat di atas dapat membantu pemilik rumah yang ingin ubahsuai rumah melebihi had anjakan yang dibenarkan. Selamat mengubahsuai rumah & jumpa lagi dalam post yang akan datang!


KLIK SINI UNTUK KHIDMAT REKABENTUK PELAN UBAHSUAI RUMAH KE MBSA


Mutiara Pengubat Jiwa